طراحی و بهبود مراکز داده

مشاوره، امکان‌سنجی، طراحی و اجرای پروژه‌های مراکز داده

43683000 - 021

با ما تماس بگیرید

طراحی و بهبود مراکز داده

بازدید 28995 Print

جایگاه دارایی های اطلاعاتی و اهمیت آن در پیشبرد اهداف حوزه کسب و کار، ایجاد مراکز داده را بیش از پیش ضروری نموده است. نیازمندی های گوناگون و پیچیده از یک سو و بازار رو به رشد طراحی منطقی و فیزیکی مرکز داده به عنوان نقاط کلیدی هر سازمانی، انگیزه اصلی شکل گیری تیم طراحی مرکز داده شرکت آمرتات ایرانیان بوده است. رویکرد شرکت آمرتات در زمینه طراحی مراکز داده بر پایه دانش و روش های نوین فناوری اطلاعات می باشد. بیان این مهم ضروری می باشد که مراکز داده در گذشته محلی با امکانات پردازشی، ذخیره سازی و شرایط محیطی مناسب تعریف می گردید اما این نگاه با توجه به رویکرد سرویس گرا، چند سرویسی و بکارگیری فناوری مجازی سازی متحول شده است . در معماری جدید مرکز داده هدف انطباق مرکز داده با ماهیت سرویس و خدمات ارائه شده می باشد این نگاه با هدف افزایش کیفی و کمی خدمات و بهره وری شکل گرفته است. با توجه به تخصص ویژه پرسنل شرکت و تجارب کسب شده از پروژه های پیشین، این شرکت می تواند کلیه مراحل مشاوره، طراحی و پیاده سازی در لایه های مرکز داده را به تفکیک زیر انجام دهد.
زیرساخت منطقی مرکز داده (DC Logical Infrastructure)
مراکز کنترل و پایش امنیت (NOC & SOC Monitoring)
سرویس های مدیریت شده (Managed Services)
زیر ساخت فیزیکی مرکز داده ( DC Physical Infrastructure )

 

خدمات ارائه شده در بخش مرکز داده


سبد خدمات مرکز داده شرکت آمرتات ایرانیان در سه بخش کلی دسته بندی می شود. این سه بخش شامل مشاوره نظارت، طراحی و اجرا می باشد. این شرکت آمادگی ارائه خدمات در سه بخش یاد شده و همچنین حوزه های مربوطه را دارد.

مشاوره و نظارت شرکت آمرتات

مشاوره و نظارت

مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت فناوری اطلاعات شامل نقشه و گزارش تفضیلی
تهیه گزارش تحلیلی وضع موجود از منظر ملاحظات امنیتی و دسترس پذیری
مستند سازی و تحلیل نیازهای آینده و تهیه نقشه راه فنی ( Road Map )
تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه فنی و تهیه RFP
تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی Proposal های ارائه شده بر اساس RFP
ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی پیمانکار اجرایی
نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از نظر اجرایی و فنی
نظارت و ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده بر اساس LOM
ارائه خدمات اجرا و تحویل پروژه بر اساس استاندارد های ATP, MOBP, EPM and FAC

طراحی و برنامه ریزی شرکت آمرتات

طراحی و برنامه ریزی

طراحی مرکز داده بر اساس معماری سرویس گرا، پند سرویسی و مجازی شده
تهیه طرح مفهومی و تفضیلی مرکز داده بر اساس نیازهای فنی و منطبق بر آخرین فناوری روز
تهیه طرح HLD وLLD براساس راه کار های سازندگان مورد تایید کارفرما
ارائه راه کار های فناوری اطلاعات به صورت پیمانه ای با لحاظ ملاحظات اقتصادی
تهیه سند طرح مهاجرت از وضع کنونی به شرایط مطلوب
طراحی راه کار های Disaster Recovery & Avoidance و پدافند غیر عامل
تهیه سند مراحل اجرایی پروژه ( Gantt Chart ) بر اساس اولویت
طراحی لیست تجهیزات و سرویس منطبق با نیازهای کارفرما

 

پیاده سازی و اجرا شرکت آمرتات

پیاده سازی و اجرا

اجرای زیر ساخت منطقی و فیزیکی شبکه مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی
اجرای زیر ساخت ذخیره سازی و شبکه ارتباطی مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی
اجرای زیر ساخت مجازی سازی مرکز داده
اجرای مرکز پایش و کنترل مرکز داده ( NOC )
اجرای مرکز پایش و کنترل امنیت مرکز داده ( SOC )
اجرای زیر ساخت پشتیبان گیری On line/Off line/ Near in Line مرکز داده
پیاده سازی راه کار های Disaster Recover& Avoidance در کلیه لایه های مراکز داده
اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس راه کار های شرکت Microsoft
اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس Linux Red hat / Cent os Platform
اجرای زیر ساخت فیزیکی مرکز داده بر اساس استاندارد های TIA/TR 942- BISCI- NFPA,…
اجرای طرح مهاجرت پیمانه ای در کلیه بخش های مرکز داده

 

تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان مطهری جنوبی - کوچه اردیبهشت پلاک 11 - شرکت آمرتات

  • 43683000 - 021
  • 43683503 - 021

اخبار